Tallinna Linnahall valmistub uuestisünniks

http://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinna-Linnahall-valmistub-uuestisunniks

Tallinna linnavolikogu on seadnud eesmärgiks avada täielikult rekonstrueeritud linnahall juba 2019. aasta kevadel. Läbiviidud uuringute esmaste tulemuste kohaselt on hoone põhikonstruktsioonid heas seisus.

„Vastavalt linnavolikogu otsusele peab täielikult uuendatud linnahall avamisküpseks saama 2019. aasta kevadeks. Linnahall ärkab kolme aastaga nüüdisaegsel tasemel teatri- ja kontserdipaigana täiesti uuele elule,“ lubas abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas. „Kuigi see tundub paljudele ilmselt võimatu ülesanne, oleme kindlad, et saame sellega hakkama.“

Aas kinnitas,  et temale teadaolevalt on Linnahalli põhikonstruktsioonid heas korras, kuid uuringute lõplikud tulemused saame 3. juunil. Läbiviidud suure saali 3D mõõdistamise ja laserskanneerimise  tulemused saadetakse tippakustikutele saali loomuliku akustilise perspektiivi hindamiseks, mis on oluline lähteülesande koostamisel. „Projekteerimisega saab algust teha sel ning ehitustöödega plaanime alustada järgmise aasta sügisel,“ lisas Aas.

„Tallinna Linnahall kui arhitektuurimälestis tuleb rekonstrueerida vastavalt muinsuskaitse eritingimustele, seega rekonstrueerimisprojektiga linnahalli olulisi laiendusi või välisilme muutmist ei kavandata,“ rõhutas Aas. „Samas on võimalik ruumiprogrammi ratsionaalsemaks muuta ning etenduste ja kontsertide vahelisel ajal kasutult seisvad kontserdisaaliga külgnevad fuajeed ja aatriumid teisaldatavaid seinu kasutades aktiivsesse kasutusse võtta.“

Aas selgitas, et suure saali taguse hiiglasliku avatud ruumi saab vaheseintega liigendades konverentside korraldamiseks sobilikeks väiksemateks ruumideks jagada. „Suurte konverentside puhul oleks võimalik kasutada kogu kontserdihalli – nii suurt foorumisaali kui sellega külgnevaid väiksemaid konverentsiruume,“ ütles Aas. „Sel juhul saaks linnahallis läbi viia lausa mitmetuhande osalejaga rahvusvahelisi kongresse-konverentse.“

Kontserdisaali rekonstrueerimisel on seatud eesmärgiks kogu Põhja- ja Ida-Euroopa regioonis konkurentsivõimelise loomuliku akustikaga ning moodsaima ja võimalusterohke lavatehnikaga umbes 5000 istekohaga saal, mis meelitaks siia esinema maailmatasemel sümfooniaorkestreid ja grandioosseid lavastusi.

Tallinna Linnahalli rekonstrueerimise kava kohaselt on suveks linnahalli konstruktsioonid avatud ja tehniline seisukord üle vaadatud ning ekspertiisid, analüüsid ja konsultatsioonid läbi viidud, seejärel saab koostada projekteerimise lähteülesande ning sügiseks renoveerimisprojekti koostamise hanke ette valmistada ja läbi viia. Rekonstrueerimisprojekt valmib 2017. aasta sügisel.

Linnahalli ümbritsevale maa-alale suurusega 11,5 ha on alustatud detailplaneeringu koostamist. Linnahalliga külgnevad krundid on plaanis pärast detailplaneeringu kehtestamist ja nendele ehitusõiguse seadmist enampakkumisele panna. Kruntide müügist saadav tulu suunatakse linnahalli rekonstrueerimise kulude katteks.

Planeeringualal säilitatakse olemasolev väärtuslik haljastus ning planeeritakse rohekoridor Rumbi tänavalt mere suunas, mis seotakse jalakäijate liikumissuundadega ühtseks võrgustikuks. Uue hoonestuse kavandamisel tuleb arvestada, et säiliks vaated vanalinnale.