Kuu: mai 2016

Tallinna Linnahall valmistub uuestisünniks

http://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinna-Linnahall-valmistub-uuestisunniks Tallinna linnavolikogu on seadnud eesmärgiks avada täielikult rekonstrueeritud linnahall juba 2019. aasta kevadel. Läbiviidud uuringute esmaste tulemuste kohaselt on hoone põhikonstruktsioonid heas seisus.

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine“

TALLINNA LINNAVALITSUS ISTUNGI PROTOKOLL Tallinn, 20. aprill, 2016 nr 16 Päevakorrapunkt 18 Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine“ Otsustati: esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine“.  Merike Martinson  Abilinnapea linnapea ülesannetes Priit Lello Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes EELNÕU 20.04.2016 TALLINNA LINNAVOLIKOGU OTSUS Tallinn mai 2016 nr Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel Read More …

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED TALLINNA LINNAHALLI RENOVEERIMISEKS

1. Sissejuhatus Tallinna Linnahalli arhitektuuri ja tehnilist seisundit on viimastel aastatel  korduvalt uuritud ja avaldatud ekspertarvamusi. Arhitektuuriajaloolane Piret Lindpere koostas 2002.a. septembris ekspertarvamuse, milles leidis, et Tallinna Linnahalli kui arhitektuurimälestise tunnused on säilinud. Tallinna Tehnikaülikooli professor Karl Õiger koostas 2002.a. detsembris Tallinna Linnahalli tehnilise seisundi uuringu. Arhitekt Ignar Fjuk koostas 2003.a. kevadel Tallinna Linnahalli rekonstrueerimise Read More …